školení
soft-skills

Podpořte klíčové dovednosti vašich zaměstnanců a jejich motivaci

Využíváme moderních přístupů jakými jsou blended learning a gamifikace.

Parametry našich kurzů

  • Délka kurzů se pohybuje od 2 hodiny do 2 dnů.
  • Optimální počet účastníků je 6-16. Na vyšším počtu, např. 50 osob, se lze domluvit individuálně.
  • Kurzy přizpůsobujeme na míru skupině a vašim konkrétním potřebám.

Témata kurzů

Zaměřujeme se na manažerské dovednosti, kreativitu, komunikaci a osobní efektivitu.

Manažerské dovednosti

Koučování v manažerské praxi

Chcete podpořit přirozenou motivaci vašich lidí, jejich odpovědnost a chuť rozvíjet se?

Naučte se koučovací techniky. Koučování zvýší motivaci a samostatnost zaměstnanců. Rozpoznáte situace, ve kterých je vhodné koučovací přístup použít a dokážete vytvářet cíle, které budou atraktivní. Současně se stanete lepším koučem i sami sobě.

Manažerské styly vedení

Kdy řídit, a kdy jen ukázat směr? Kdy delegovat, a kdy rozhodnout sám?

Každá situace vyžaduje trochu jiný přístup. Nejlepší manažeři chytře volí mezi autoritativní, benevolentní, konzultativní a participativním stylem vedení. Pochopíte přednosti a omezení jednotlivých přístupů a v praktických cvičeních se je naučíte používat pro zvýšení výkonnosti i spokojenosti vašeho týmu.

Umění vedení porad

Zažili jste někdy poradu, která se natáhla, ale plody nepřinesla?

Naučíte se vést konstruktivní, věcné a efektivní porady. Budete se umět na poradu připravit, aktivně ji vést a formulovat její závěry.

Kreativita

Pět zlatých pravidel kreativity a out-of-the-box myšlení

Potřebujete přicházet s novými nápady? Chtěli byste podpořit kreativní procesy v týmu?

Uvědomíte si vlastní bloky kreativity a oslabíte jejich vliv. Naučíte se vést brainstorming, osvojíte si techniky generování nápadů a naučíte se kriticky vybírat ty nejlepší.

Jak se stát skutečným mistrem IMPROVIZACE

Jak se nenechat zaskočit? Jak vytěžit maximum z nečekaných událostí?

Kurz posílí vaši připravenost jednat v nových situacích s lehkostí, autenticky a tvořivě. Odbouráte strach z chyby a naučíte se lépe spolupracovat. Odnesete si techniky a tipy, jak rozvíjet schopnost improvizace u sebe i v týmu.

Komunikace

Prezentační dovednosti – základní kurz

Připravujete se na prezentaci? Chcete se naučit efektivní postupy? Chcete zvládat trému?

Díky absolvování kurzu se budete umět samostatně připravit na vaši prezentaci. Budete umět vytvořit strukturu prezentace. Současně si osvojíte praktické triky, které zajímavost a srozumitelnost vaší prezentaci. Věnovat se budeme i praktickým technikám zvládání trémy.

Sebevědomá prezentace – pokročilý kurz

Potřebujete zaujmout? Chcete, aby Vám druzí porozuměli? Chcete druhé přesvědčit?

Naučíte se, jak předstoupit před druhé tak, abyste zaujali jejich pozornost. Zaměříme se na práci s řečí těla, s hlas, na trému a improvizaci, i na osobitost a autenticitu každého řečníka.

Nejčastější chyby při dávání a přijímání zpětné vazby

Jak a kdy chválit? Jak poskytovat negativní zpětnou vazbu?

Vaši lidé se naučí respektuplně komunikovat napřímo. Manažeři ocení možnost druhé vést skrze poskytování zpětné vazby a nespoléhat se jen na úkolování a sankce.

Storytelling

Chcete umět inspirovat a motivovat slovem? Chcete, aby druzí se zájmem naslouchali Vašim myšlenkám? Chcete umět podat fakta tak, že zaujmou?

Díky prvkům storytellingu se naučíte lépe budovat brand váš i vaší společnosti. Stanete se lepším obchodníkem a i „suchá“ fakta se naučíte prezentovat poutavě.

Klíč k úspěšnému vyjednávání

Chcete předejít sporům a raději hledat řešení „win-win“? Potřebujete vyjednávat s kolegy, nadřízenými či zákazníky?

Vyjednat si nejlepší podmínky a současně budovat dobrý vztah s Vaším protějškem je umění, které má svá pravidla a dá se naučit. Zaměříme se na přípravu na vyjednávání, i na jeho vyhodnocení. Seznámíte se s pozičním i s principiálním vyjednáváním.

Nenásilná komunikace

Jak říct co potřebuji, a současně nevyvolat konflikt? Jak dávat zpětnou vazbu, která má sílu?

Nenásilná komunikace je ověřeným přístupem, který pomáhá k vzájemnému pochopení. Díky praktické technice 4 kroků se naučíte vyjádřit přijatelnou cestou své emoce, potřeby i požadavky směrem k druhým. Komunikace i nálada v týmu se vylepší díky předcházení sporům a hádkám.

Osobní efektivita

Praktický trénink kritického myšlení

Nechcete naletět na marketing a sladké řeči? Chcete se vyznat v informacích a najít věcný pohled? „Věřte v dobro, ale kolo si raději zamykejte.“

Naučíte se posuzovat kvalitu názorů a informací. Osvojíte si dovednosti nutné pro rozeznání zavádějících informací, a současně se naučíte reagovat tak, že dialog vrátíte do správných kolejí. Z tréninku mohou těžit všichni, kteří se potřebují rozhodovat na základě správných informací.

Sedm nejdůležitějších principů time managementu

Nestíháte? Hledáte work-life balance? Chcete praktické tipy, jak a kde ušetřit čas?

Díky tomuto kurzu budete mít jasno v tom, jak optimalizovat svůj denní režim. Odnesete si také praktické nástroje, které Vám umožní předcházet stresu a efektivně plánovat svůj čas.

Desatero zvládání stresu

Je toho na vás někdy moc? Ztrácíte nadhled a lehkost?

Stres je bohužel všudypřítomný. Naučte se účinné techniky zvládání stresu a předcházení stresovým situacím. Poznejte, jak vaše tělo a mysl pracují ve stresu a naučte se je zklidnit, když to potřebujete.

Mám zájem o více informací

Více informací, školení soft-skills

Odesláním formuláře souhlasíte s podmínkami zpracování osobních údajů.