O nás

Seznamte se s Nandaru

Pomáháme jednotlivcům, týmům a organizacím dosáhnout svého plného potenciálu v oblasti kreativity, obchodu, spolupráce a leadershipu.

Zásady naší práce

Individuální přístup

Zajímáme se o situaci konkrétního klienta. 

Měřitelnost výsledků

Ověřujeme si správnost a efektivitu postupu.

Profesionalita

Služby dodáváme v maximální možné kvalitě.

Komplexní pohled

Hledáme širší souvislosti a řešení out-of-box.

Vytváříme svět, ve kterém se dobře žije.

Tým Nandaru

Mgr. Pavel Wieser

Psycholog, lektor a moderátor

Pavel je skvělý improvizátor, kouč a lektor, který si Vás získá svou bezprostředností a pozitivním přístupem. Své studenty a klienty učí především schopnostem z oblasti soft-skills. Zaměřuje se na rozvoj kreativity a prezentačních dovedností.

Pavel procestoval téměř celou Zemi, aby postupně nasbíral mnohé zkušenosti pro svou současnou práci. Jako učitel a herec působil např. v Seattlu, Krakowě, Berlíně nebo dokonce i v Bangkoku.

V letech 2014-2018 podporoval kvalitu v koučování jako člen Prezidia ČAKO – České asociace koučů. Z pozice spoluzakladatele stál u vzniku mezinárodního festivalu improvizace Zpatra a zároveň působil jako jeho programový ředitel v letech 2016 a 2017.

Vystudoval jednooborovou psychologii na FF-UK v Praze. Při své praxi navštěvoval např. i Psychiatrickou nemocnici v Bohnicích, kde vedl tréninky improvizace s tamními klienty. Zabýval se mj. vývojem psychodiagnostiky a zdravým, etickým fungováním firem.

Ing. Kateřina Nováková

Jednatelka společnosti, lektorka

Až se setkáte s Katkou, poznáte velice empatickou osobu a zkušenou lektorku, která Vás nadchne svým zápalem pro rozvoj osobnosti.

Značnou část svých současných zkušeností a dovedností získala díky svému působení ve firmách, kde pro ni byla práce s lidmi doslova denním chlebem. Vyzkoušela si, jaké to je pracovat jako jedna z mála žen ve stavebnictví a vést tým složený převážně z mužů. Své obchodní dovednosti získala za více jak 7 let aktivní komunikace s obchodními zástupci, manažery a vedoucími pracovníky.

Katka procestovala více jak 40 zemí světa a strávila v nich téměř 8 let. Za tu dobu získala obrovské zkušenosti v jednání s lidmi napříč kulturami. Na svých cestách po světě navštívila také několik improvizačních festivalů jako je Improfest v Krakowě, Impro festival v Berlíně a další.

V současné době věnuje svůj volný čas výcviku psychoterapie zaměřené na Daseinsanalýzu, která se svým zaměřením zabývá zachováním původních a přirozených lidských skutečností, zkušeností a hodnot a zároveň podněcuje k obnově lidské svobody a odpovědnosti.

Nad rámec zmíněného si Katka doplňuje své vzdělání na Pražské vysoké škole Psychosociálních studií.

Mgr. Jiří Daníček, MBA

Senior Consultant, supervizor, kouč a lektor

Jiří je kouč a lektor s mnohaletou zkušeností s prací s jednotlivci, týmy a celými organizacemi. Mezi jeho zkušenosti patří mj. implementace koučovacího přístupu v prostředí bank, vedení komplexní manažerské akademie a řada facilitací náročných setkání. Z pozice konzultanta se podílel např. na designu a realizaci přechodu společnosti s 10 divizemi na maticovou strukturu vedení. Jako lektor působí od roku 2000.

Je absolventem výcviku v integrativní psychoterapii ve Skálově institutu. Dále absolvoval přes 700h výcviků v oblasti koučování, psychoterapie, facilitace a mediace. Nad rámec zmíněného absolvoval dvouletý výcvik Systemické supervize a koučování (Hermés group). Věnuje se supervizi koučů a od roku 2000 se zabývá krizovou intervencí.

Svůj cit pro práci s informacemi rozvíjel v letech 2004 – 2014, když působil ve společnostech Česká televize, TV Prima a Rádio Impuls na pozicích redaktora, reportéra a moderátora. Na Univerzitě Jana Amose Komenského vyučoval předměty žurnalistika a rozhlasová a televizní tvorba.

Jiří své dovednosti uplatňuje i mimo oblast korporací a firemních týmů, např. v rámci společnosti Alma se věnuje vzdělávání pěstounských rodičů.

“Od práce s týmy jsem se posunul k práci s celými organizacemi. Baví mě zjišťovat, co jim chybí, kde to vázne a společnými silami přicházet na to, jak opravit to, co se zdá někdy i neopravitelné.“

Bc. Kristýna Tabačíková

Content manager

Týna je nadšencem publicistiky. Působila jako korektorka textů a copywriterka webových stránek. V současné době je studentkou sociologie na FSV UK v Praze.

Od útlého dětství se věnuje hudbě a zpěvu. Při studiu pěvecké metody Werbeck poznala, jak důležitý je hlasový trénink pro efektivní komunikaci v osobním i profesním životě. Osobnostní rozvoj a komunikace se pak staly jejím oblíbeným tématem i v rámci publicistiky.

V současné době působí v pražském Impact Hubu. Komunikace s klienty a dohlížení na hladký průběh všech eventů ji naučilo zvládat stres, aktivně komunikovat a improvizovat při hledání řešení.

Své organizační schopnosti začala zdokonalovat již v roce 2016 jako jedna z hlavních organizátorů dětské olympiády. V rámci olympiády razila heslo „hrajte pro hru samotnou, ne pro vítězství“. Její dlouholeté zkušenosti s doučováním dětí jí potvrdily, že vnitřní motivace druhých je pro učení a seberozvoj nenahraditelná.

„V počítači mám spoustu dokumentů, kde se skrývají básně. První básničku jsem napsala ve 3 letech. Když mi na střední nešla matematika, tak jsem psala básně o matematice. Psaní je pro mě nejpřirozenější způsob vyjádření.“

MUDr. Valerie Štáfková

PSYCHOTERAPEUTKA a PSYCHIATRIČKA

Valerie je lékařka se specializací v oboru psychiatrie a psychoterapie. Má za sebou více než 20 roků psychoterapeutické praxe s klienty, pracovala v Psychiatrické léčebně Bohnice Praha, v krizovém centru RIAPS Praha, v ambulantních psychiatricko-psychoterapeutických službách. V současné době se věnuje především soukromé psychoterapeutické praxi, kde využívá zejména Gestalt přístup a Pesso-Boyden psychomotorickou terapii (PBSP). 

Spolupracuje se Sociální klinikou Praha, je terapeutkou sdružení Diabasis (téma psychospirituální krize). Své zkušenosti na poli psychoterapie předává dále jako lektorka psychoterapeutického výcviku v Gestalt terapii (IVGT Praha ) a výcviků v krizové intervenci (Déčko Liberec z.s.). Mezi její profesní zájmy patří mimo jiné integrativní pojetí v psychoterapii, psychosomatická problematika, krizová intervence, psychospirituální krize a léčebný potenciál změněných stavů vědomí.