Otevřené kurzy

Lektoři NANDARU vypisují otevřené kurzy na stránkách UMĚNÍ IMPROVIZACE.cz

O UMĚNÍ IMPROVIZACE

Umění improvizace vzniklo jako místo pro setkávání lidí, kteří mají zájem o seberozvoj. Vybíráme pro vás ta nejlepší témata, která vám mohou pomoci k lepší práci, vyšší spokojenosti, úspěchům v obchodu i k sebepoznání.

pROČ "IMPROVIZACE"?

Improvizace je život. Málokdy jsou věci tak, jak jste si je naplánovali. Umění improvizace vás učí sebevědomě reagovat tam, kde jsou druzí zaskočení a nevědí si rady.