Osobnostní
a výkonová diagnostika

Podložte důležitá rozhodnutí psychologickým měřením

Změříme silné a rozvojové stránky jednotlivců a týmů.

Kdy využijete psychodiagnostiku?

Váháte mezi dvěma kandidáty na jednu pozici.

Chcete rozdělit role v týmu podle osobností jeho členů.

Potřebujete změřit výsledky rozvojových programů.

Chcete vědět, co druhé motivuje a jak je vést.

Jak to probíhá?

Zeptáme se vás, na jakou otázku potřebujete získat odpověď.

Vybereme kvalitní nástroje dle standardů APA (American Psychological Association).

Většinu měření lze provést na dálku online. 

Získáte od nás výstupní zprávu a interpretaci výsledků.

Co umíme změřit?

Osobnost

Je druhý spíše leader, samotář, inspirátor, dotahovač, opora pro druhé, kritik…? Jak s tím dále pracovat?

Inteligenci a výkon

Jak efektivně se člověk bude učit? Jak zvládne postup na náročnější pozici?

Motivaci

Co druhé motivuje? Jaké prostředí a firemní kulturu potřebují?

Rizikové chování

Jak otevřeně se bude člověk chovat v týmu? Bude důvěryhodný a spolehlivý?Jak se bude chovat ve stresu? 

Mám zájem o více informací

Diagnostika - chci vědět více

Odesláním formuláře souhlasíte s podmínkami zpracování osobních údajů.

Pomůžeme vám najít a změřit vlastnosti lidí, které stojí za úspěchem.

Jaké nástroje používáme?

Kriticky hodnotíme psychologické metody. Vybíráme z několika desítek nástrojů, se kterými máme vlastní zkušenosti. Rádi vám doporučíme ty nejlepší.

Všechny metody splňují požadavky na standardizaci, reliabilitu a validitu. To znamená, že měří přesně a můžete se na ně spolehnout.