Akademie komunikace

Dlouhodobý rozvojový program pro zlepšení komunikace v organizaci.

Učíme dávat a přijímat zpětnou vazbu, asertivní jednání, vyjednávání a komunikaci rozumem i srdcem.

Proč Akademie komunikace?

Převaha online komunikace je často vykoupena nejistotou v rozhovorech face-to-face.

Vzrůstající komplexita práce a specializace pracovních pozic klade nové nároky na jednoduchou a srozumitelnou komunikaci.

Lidé v organizacích se obávají dávat a přijímat zpětnou vazbu, což znemožní organizaci učit se přirozeně z chování trhu.

Špatně uchopená snaha o „blaho“ zaměstnanců vede ke snížení sebevědomí manažerů, kteří se obávají komunikovat nepopulární informace.

Trvalé změny v komunikaci a firemní kultuře vyžadují dlouhodobou a navazující práci.

Jak to funguje?

Nejprve se vás zeptáme, „kde vás tlačí bota“. Každá organizace je unikátní. Rádi šijeme na míru.

Zmapujeme výchozí stav a určíme rozvojové cíle. Zde platí „dvakrát měř a jednou řež“. Citlivě naplánujeme časovou osu projektu. Jako nástroje kombinujeme například týmové koučování, školení, zaměstnanecký průzkum nebo 360°zpětnou vazbu. 

Pustíme se do realizace. Víme, že „trénink dělá mistra“Rozvojové aktivity na sebe navazují v čase a účastníci znají své rozvojové plány. V průběhu programu kriticky hodnotíme výsledky.

Na závěr vyhodnotíme celý program.

Zbavíme vaše lidi nejistoty a obav z otevřené komunikace a vybudujeme zdravou firemní kulturu.

Mám zájem o více informací

Akademie komunikace - chci vědět více

Odesláním formuláře souhlasíte s podmínkami zpracování osobních údajů.

Pro koho je Akademie komunikace?

Jednotlivci

Kteří jednotlivci by z rozvoje nejvíce profitovali? Kdo se může stát ambasadorem pozitivních změn?

Týmy

Množí se konflikty v některých týmech? Které týmy jsou více exponované?

management

Management společnosti svým chováním vytváří vzor toho, co je v komunikaci přijatelné.