Úvodní strana » S čím pomůžeme » Kurzy » Leadership a autenticita

Kurz leadershipu a autenticity

Máte na zodpovědnost tým lidí a patříte mezi vedoucí pracovníky? V tom případě víte, že správné vedení zaměstnanců vyžaduje především schopnost získat si důvěru a být současně dostatečně silnou inspirací po druhé! Proto úspěch samotné organizace mnohdy stojí a padá společně s tím, jak vedoucího manažer zvládá probouzet u svých podřízených nadšení a zápal pro věc

Proč kurz absolvovat

 • Pochopíte situace, kdy na Vás lidé přirozeně reagují jako na leadera
 • Najdete odvahu říkat “nevím”
 • Posílíte svou schopnost empaticky a nenásilně vést druhé lidi
 • Naučíte se myslet v příbězích, které nadchnou druhé pro Vaši vizi 
 • Pomocí aplikovaná improvizace se zdokonalíte ve schopnosti pohotově reagovat
 • Pochopíte principy, díky kterým bude snadnější stát se inspirací pro druhé

O čem to bude

 • Charisma jako dovednost
 • Autenticita a empatická reakce
 • Storytelling aneb vedení lidí skrze příběh
 • Hodnotový systém jako zdroj síly
 • Potenciál neprojevené síly

Co si z kurzu odnesete

 • Schopnost být přirozenou autoritou
 • Začnete aplikovat sílu (vlastního) příběhu
 • Nahlédnete na užitečnost Vašich stereotypů při vedení lidí
 • Schopnost empaticky a nenásilně vést druhé lidi
 • Pozitivní náboj a řadu nových praktických zkušeností
Další témata workshopů: