Úvodní strana » S čím pomůžeme » Kurzy » Komunikace a spolupráce

Kurz komunikace a spolupráce

Věděli jste, že 95 % všech konfliktů je způsobeno pouhým nedorozuměním, kterému lze předcházet lepší komunikací a pozorným nasloucháním?

Na našich kurzech si osvojíte efektivní komunikaci, aktivní naslouchání a vzájemnou spolupráci. Naučíte se, jak rozvíjet myšlenky a nápady lidí kolem Vás, jak srozumitelně sdělit a vyjádřit svůj postoj a v neposlední řadě, jak efektivně fungovat uvnitř týmu.

Techniky, které si díky tomuto kurzu osvojíte, se stanou zcela běžným nástrojem využívaným při různých formách vedeného rozhovoru včetně mediace.

"Pro mě osobně je přínosem to, že dokážu inspirovat ostatní a oni zase mě. A že je to tak i ve chvílích, kdy mám pocit, že se mi to zrovna vůbec nedaří." Hanka, překladatelka, absolventka kurzu Nandaru, více referencí

Proč kurz absolvovat

 • Naučíte se pohotovým reakcím, a to i v nečekaných situacích
 • Vytříbíte si svou vlastní komunikaci
 • Rozvinete svou kreativitu a tvořivost
 • Budete lépe spolupracovat v týmu i mezi jednotlivci

O čem to bude

 • Chyba jako zdroj poznání a příležitost k rozvoji
 • Automatismy a autocenzura jako dvě překážky autentické komunikace
 • Empatie vůči jednotlivcům a vůči skupině
 • Co se děje, když se neděje nic aneb význam ticha a pozornosti k detailům
 • Racionální a emocionální komunikace
 • Kognitivní zkreslení a špatné úsudky

Co si z kurzu odnesete

 • Umění vyjádřit svůj názor tak, aby Vaše stanovisko bylo pro druhou stranu jasné a čitelné
 • Zážitek vlastního autentického projevu, který budete moct dále rozvíjet a upevňovat
 • Chuť častěji spolupracovat s ostatními a současně hledat nové obchodní příležitosti
 • Schopnost reagovat v nečekaných situacích efektivně, asertivně a s důvtipem
 • Novou energii, dobrou náladu a motivaci do další práce
Další témata workshopů: