Teambuilding

Potřebuje vnést novou energii do Vašeho týmu a nastartovat větší produktivitu? Teambuilding je ideální způsob, jak stmelit kolektiv, lépe se navzájem poznat a utužit vzájemné vztahy na pracovišti a mezi zaměstnanci.

Pomůžeme Vám připravit nezapomenutelný teambuilding! Kromě zábavy a uvolnění z pracovního zápřahu obsáhneme řadu praktických dovedností a teoretických znalostí, které budou zaměstnanci Vaší firmy schopni uvézt okamžitě do praxe.

Zaměřujeme se na efektivní spolupráci, autentickou komunikaci a schopnost vstupovat do nových a neobvyklých situací. Jednotlivá cvičení se nesou v duchu aplikované improvizace s cílem rozvíjet myšlenky druhých i své vlastní a vystoupit ze zažitých stereotypů.

O čem to bude

  • Stereotypy v komunikaci a společenská maska
  • Tvořivost jako důsledek autenticity a spolupráce
  • „Každý chvilku táhne pilku" aneb přebírání odpovědnosti a každodenní leadership
  • Organizace jako živý organismus
  • Dialog napříč různými úrovněmi vedení

Co si z teambuildingu odnesete

  • Pochopíte zásadní roli spolupráce pro tým i pro Vás samotné
  • Získáte nové praktické dovednosti z oblasti soft-skills
  • Poznáte sebe sama z nového úhlu pohledu
  • Odnesete si chuť a nadšení vyhrávat jako tým
  • Váš kolektiv se semkne díky společným zážitkům