Pro HR

Následující služby využijete při výběru zaměstnanců, talent managementu, succession planning, ale také např. při tvorbě rozvojových plánu.

Kompetenční model

Zmapujeme klíčové kompetence pro úspěch na dané pracovní pozici a/nebo Vám vytvoříme firemní kompetenční model na míru. Pomocí kompetenčního modelu snadněji vyberete vhodné kandidáty, sestavíte rozvojové plány a budete řídit rozvoj talentů ve Vaší společnosti. Díky behaviorálnímu popisu kompetencí snadněji poznáte, jestli daný pracovník či kandidát danou kompetenci prokazuje či nikoliv. Navíc behaviorální popisy kompetencí využijete např. v 360° zpětné vazbě a při hodnotících pohovorech.

Assessment a development centra

Na jaké otázky se ptát Vašich kandidátů? Jaké psychologické testy Vám ukáží vhodného kandidáta? Připravíme pro Vás metodiku výběru vhodného kandidáta z hlediska jeho motivace a osobnostních předpokladů. Vytvoříme pro Vás zadání modelových situací, ve kterých kandidát/pracovník bude muset prokázat své skutečné dovednosti. 

Zrealizujeme AC/DC, nebo nás přizvěte na Vaše AC/DC jako hodnotitele – více očí více vidí. Výstupem je hodnotitelská zpráva obsahující shrnutí silných a rozvojových stránek kandidáta/pracovníka.

Individuální a skupinová psychodiagnostika

Vybereme a administrujeme vhodné psychologické metody. Výsledky pro Vás interpretujeme z hlediska cílů testování.