Koučování

Koučování je efektivním způsobem rozvoje jednotlivců i týmů. Vychází z předpokladu, že někdy máte dostatek schopností, ale je třeba správně zaměřit pozornost, vytěžit vlastní zkušenosti, nastavit cíle a podpořit motivaci.

Po čem toužíte? Koučování je cestou k výkonnosti, ale i k osobní a profesní spokojenosti.

Kdy je koučování vhodné?

  • Chcete změny dosáhnout efektivně
  • Připravujete se na novou pracovní pozici
  • Potřebujete zvýšit svou výkonnost
  • Rádi byste se cítili spokojenější
  • Cítíte potřebu srovnat si priority a vykročit na tu správnou cestu

Kouč vystupuje v roli průvodce a dbá na proces dosahování cíle, aby byl efektivní.

Během koučování často pochopíte filozofii za ním ukrytou a osvojíte si některé techniky. Sami se tak učíte být sobě koučem.

Individuální koučovací sezení trvá obvykle 50-90 minut a realizují se série 5-10 setkání. S koučem můžete spolupracovat intenzivně na řešení jednoho tématu, nebo dlouhodobě na cílech svého osobního rozvoje či profesního růstu.