Úvodní strana » Proč my

Proč my

Budete se učit praxí a ověřenými metodami, které fungují!

Všechny naše kurzy, tréninky a workshopy provázejí osvědčené a praktické techniky a metody, díky kterým začnete uplatňovat získané zkušenosti v reálném životě téměř okamžitě. Skrze poutavé hry, praktická cvičení a teoretické poznatky rozvinete konkrétní dovednosti a současně získáte řadu nových užitečných návyků.

Uplatňujeme celostní přístup k Vaší osobnosti

Pro dosažení nejlepších výsledků pracujeme s emocionální, a zároveň racionální stránkou osobnosti. Budete postaveni před výzvy, při kterých se naučíte používat nové přístupy potřebné pro řešení mnohdy pouze zdánlivě složitých situací. Poznáte, jak souvisí Vaše emoce s Vaším myšlením. Žádná složka Vaší osobnosti nezůstane upozaděna a Vy se naučíte daleko více spoléhat na své vlastní schopnosti i v obtížných pracovních a životních situacích.

Vedeme k samostatnosti

Naší motivací a cílem je dovézt Vás k větší samostatnosti, a současně ke schopnosti správně identifikovat proč, jak a díky čemu se Vám podařilo uspět v konkrétních oblastech života. Budete tak schopni snadněji a lépe na tyto úspěchy v budoucnu navázat a postavit se novým výzvám. Naučíte se přijímat vlastní chyby a neúspěchy a začnete je vnímat jako nepostradatelnou součást osobního rozvoje. A možná objevíte i skryté stránky své osobnosti, o kterých jste zatím netušili.

Podporujeme motivované týmy i jednotlivce

Naše služby jsou vhodné jak pro jednotlivce, tak pro menší i větší skupiny zájemců.

Zaměřujeme se na autenticitu

Autenticita je soulad mezi myšlením, jednáním a prožíváním. Každý z nás však prožívá konkrétní události a situace jiným způsobem a na každého z nás funguje něco odlišeného. Současně jsme to my sami, kdo ovlivňuje své okolí tím, jak na něj neustále působí. I proto je velmi důležité najít a naučit se používat vlastní zdroj síly, který je nevyčerpatelnou zásobárnou nových kreativních myšlenek a schopnosti být autentický vůči sám sobě a svému okolí. Naučíme Vás, jak se spolehnout na svou samostatnost a jak být díky své opravdovosti a autenticitě pro ostatní inspirací, hnacím motorem a zdrojem motivace.

Dokážeme připravit individuální akci Vašim potřebám

Umíme připravit s ohledem k Vašim potřebám zcela konkrétní téma, ve kterém se potřebujete zdokonalit a posunout dál. Navrhneme Vám takový trénink, který zacílí přesně na konkrétní oblast, ve které se potřebujete Vy nebo Váš tým zdokonalit. Pomůžeme Vám změnit kulturu komunikace a spolupráce a tím pádem posunout fungování společnosti o podstatný kus směrem k větší efektivitě.

Jdeme Vaším tempem

Nastavujeme výzvy, které pomáhají zmobilizovat Vaše vnitřní síly a objevují to nejlepší z Vás! Ctíme fakt, že každý z nás má svou vlastní „rozvojovou zónu“, a proto jsme na našich kurzech velmi pozorní k Vaší individualitě a typologii osobnosti.

Vycházíme z moderních a ověřených poznatků v oblasti rozvoje osobnosti

Aplikovaná improvizace má v dnešní době velmi rozšířenou základnu vědeckých poznatků a ověřených postupů. I díky tomu víme, že naše metody a přístupy jednoduše fungují! Jsou zároveň cestou, jak dosahovat větších výkonů, a současně prožívat daleko menší míru stresu a obav z případného neúspěchu. Neustále se vzděláváme v oblasti psychologie, koučování, systémového myšlení a v dalších disciplínách důležitých pro osobnostní rozvoj.

Využíváme metod aplikované improvizace

Metoda aplikované improvizace v sobě zahrnuje nejen techniky pro zdokonalení se v měkkých dovednostech tedy tzv. soft-skills, ale zároveň působí jako energizující prvek a spouštěč správných návyků.

Poskytujeme služby napříč kontinenty

Naše služby poskytujeme nejen v České republice, ale i mimo ni.