Úvodní strana » Blog » 3-jednoduche-hry-pro-rozvoj-improvizace-pri-prezentaci

3 jednoduché hry pro rozvoj improvizace při prezentaci

microphone-704255_1920.jpg

Potřebuješ mluvit a prezentovat před lidmi? Nebo jen někdy bez přípravy říct, co si myslíš?

Tři jednoduchá cvičení ti pomohou získat lehkost a vylepšit si pohotovost. Kromě toho se cvičení dají hrát i ve skupině a budeš se u nich dobře bavit :)

 

Nová slova

Rozhlédni se okolo. Možná vidíš stůl, plastovou lahev nebo monitor počítače. Zkus je nazvat jinak. Například stůl je “čtyřstoj”, lavev je “vododrž” a monitor “čučplocha”. 

Co se učíš? 
Aktivuješ méně obvyklé způsoby uvažování a provokuješ svou kreativitu. Učíš se pohotově reagovat na podnět a nedělat si starosti z toho, že něco řekneš špatně, nebo že uděláš chybu.

Kdy se ti cvičení hodí? 
Než jdeš prezentovat, nebo před psaním článku či dopisu.

 

Plusy a mínusy

Zvol si téma, na které budeš sám pro sebe mluvit, například: „tání zmrzliny“, „opisování ve vědě“, nebo „firemní porada“. Choď v místnosti jedním směrem a mluv o pozitivních aspektech tématu. Kdykoliv zahneš, nebo prudce změníš směr, tak musíš začít mluvit naopak o negativních aspektech. Další změna směru znamená, že budeš zase mluvit o pozitivech atd.

Co se učíš?
Frázovat svoji řeč do logických celků, poslouchat sám sebe a uvědomit si, co jsi řekl.
Zdokonalíš se při improvizovaných proslovech.

Kdy se ti cvičení hodí?
Když se potřebuješ nastartovat a rozmluvit před prezentací, při které se tě mohou zeptat na nečekané otázky.

 

Wikipedie

Hra se hodí do dvojice. První nadhodí jakékoliv sousloví, například “hnízdění pelikánů”. Druhý pak přesně 60 sekund mluví, jako by četl článek z Wikipedie. Čím méně víš o hnízdění pelikánů, tím přesvědčivěji musíš znít. Pak se vystřídejte a nové sousloví nadhazuje druhý.

Co se učíš?
Mluvit bez váhání a nebát se chyby. 

Kdy se ti cvičení hodí?
Když se chceš zbavit svazujícího pocitu, že tvá prezentace musí být dokonalá.